Studia Podyplomowe

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Program studiów

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Moduł 1
Prawne aspekty ochrony danych osobowych

 • Podstawy ochrony danych osobowych (źródła prawa, zakres, cele, główne zasady RODO, organ nadzoru, itp.)
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Warsztaty – obowiązki informacyjne i zbieranie zgód
 • Warsztaty – umowa o powierzenie przetwarzania i umowa o współadministrację
 • Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych
 • Postępowanie przez organem nadzoru oraz postępowanie sądowo-administracyjne. Kontrola PUODO
 • Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • Privacy by design i by default – rozwiązania prawne i organizacyjne
 • Współczesne problemy cyberbezpieczeństwa

Moduł 2
Bezpieczeństwo danych osobowych (aspekty techniczne i organizacyjne)

 • Techniczne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych
 • Audyty systemów informatycznych
 • Warsztaty – przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych
 • Warsztaty – Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych oraz konsultacje z organem nadzoru
 • Warsztaty – Zarządzanie incydentami 

Moduł 3
Praktyka działania IOD w sektorze prywatnym i publicznym

 • Prawne aspekty działania IOD – wyznaczenie, pozycja, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • Organizacja pracy i praktyka działania IOD w przedsiębiorstwie (w tym w grupach kapitałowych)
 • Organizacja pracy i praktyka działania IOD w sektorze publicznym
 • Narzędzia do wspierania zapewnienia zgodności organizacji z RODO

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.