Studia Podyplomowe

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Opłaty

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

System opłat za studia

2 wpłaty półroczne

2.100
  •  

1 wpłata roczna

3.900
  •  
Najlepsza oferta

OPŁATY FAKULTATYWNE (DOBROWOLNE)

  • Opłata fakultatywna za wydanie dodatkowego dokumentów potwierdzających ukończenie studiów w języku angielskim tj.: świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, dyplom o uzyskaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji IOD oraz uzyskania tytułu zawodowego Inspektor Ochrony Danych (IOD) wynosi 490 zł.
  • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania: 900 zł

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.