tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Opłaty

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

System opłat za studia

Liczba wpłatWysokość wpłaty
1 wpłata roczna4.900 zł
2 wpłaty półroczne2.700 zł
4 wpłaty kwartalne1.500 zł
Wpisowe400 zł

Opłata fakultatywna

Opłata fakultatywna za wydanie dodatkowego dokumentów potwierdzających ukończenie studiów w języku angielskim tj.: świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, dyplomow o uzyskaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji IOD oraz uzyskania tytułu zawodowego Inspektor Ochrony Danych (IOD) wynosi 490 zł.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.