Inspektor Ochrony Danych (IOD)

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 3 marca 2024 LIMIT MIEJSC!

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 
3 marca 2024 LIMIT MIEJSC!

Rekrutacja trwa

LIMIT MIEJSC

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Decyduje kolejność zgłoszeń

Należymy do Association of MBA & BGA w Londynie

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), wprowadza funkcję tzw. Inspektora Ochrony Danych (IOD), stającego na straży ochrony danych osobowych w organizacji. RODO określa przypadki, w których administrator (lub podmiot przetwarzający) musi powołać Inspektora oraz określa zadania, status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) stało się atrakcyjnym, ciekawym, przyszłościowym i bardzo dobrze płatnym zawodem. Jak wynika z najnowszych badań firmy HAYS POLAND, zarobki IOD wahają się od 10 000 zł do 25 000 zł brutto miesięcznie. Najczęściej IOD oferowana jest kwota 14 000 zł brutto miesięcznie (Hays Poland, Raport płacowy 2019. Trendy na rynku płacy).

Jak wynika z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) musi posiadać szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) powinien posiadać nie tylko gruntowną znajomość prawa ochrony danych osobowych, lecz również między innymi wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych (bezpieczeństwa IT, prowadzenia audytów, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych).

Studia  podyplomowe  Inspektor Ochrony Danych (IOD) umożliwiają uzyskani: kwalifikacji zawodowych, aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) samodzielnie lub w ramach jednostek ochrony danych osobowych.

Absolwenci studiów mogą zdobyć wiedzę przydatną do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych (zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rekrutacja na edycję letnią 2019/2020

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez czołowych polskich specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, praktyków, radców prawnych, doświadczonych IOD z sektora prywatnego i publicznego

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy prawniczej i technicznej, odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty ochrony danych osobowych i działalności IOD (np. sporządzenie klauzul informacyjnych, klauzul zgód, dokumentacji, umów powierzenia przetwarzania, sporządzania DPIA);

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują szereg zajęć dotyczących specyfiki przetwarzania danych w poszczególnych branżach (np. instytucjach finansowych, marketingu, ochronie zdrowia, administracji publicznej);

Współpraca z RODOprotektor

Uczestnicy uzyskują 20% rabatu na dostęp do oprogramowania "RODOprotektor" firmy BTC

Praktyki w grupie TECHNITEL

Szansa na odbycie przez wybranych słuchaczy praktyki w grupie TECHNITEL

Poznaj nas bliżej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, pozwalają nam nauczać.

Sprawdź niepowtarzalny charakter naszych studiów.

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.