Rekrutacja na edycję jesienną 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Opłaty

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

System opłat za studia

Liczba wpłatWysokość wpłaty
1 wpłata roczna4.900 zł
2 wpłaty półroczne2.700 zł
4 wpłaty kwartalne1.500 zł
Wpisowe400 zł

Wysokość opłat za studia nie ulegnie zmianie podczas trwania programu

Opłata fakultatywna

Opłata fakultatywna za wydanie dodatkowego dokumentów potwierdzających ukończenie studiów w języku angielskim tj.: świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, dyplomow o uzyskaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji IOD oraz uzyskania tytułu zawodowego Inspektor Ochrony Danych (IOD) wynosi 490 zł.

Rachunek bankowy do wpłat za studia IOD

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa
Nr rachunku: 43 1020 5561 0000 3102 3003 1040
PKO Bank Polski S A

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, IOD.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

0/5 (0 Reviews)